Nymfomanka ve velké krizi jde po ulici. Má obrovskou chuť na sex.
Klepe na nějaké dveře, ale nikdo neotevře a nikde nikoho nepotká.
Potom uvidí kostel a vejde do něj. Není tam nikdo krom kněze.
“Co si přeješ, dcero?” ptá se farář.
“Tebe, vem si mě!” “Prosím?” ptá se otec. “Chci to a už to nevydržím!!!”
“Ale dcero, jsi v dome božím!!” “To je mi jedno,chci,abys se mnou
souložil, hned!”
“Ale já nemohu! Jsem kněz!!!”
Dívka se svlékne a lehne si na oltář.
Má nádherné tělo a kněz neví, co dělat, už to nemůže vydržet, poleje ho horko, pokřižuje se a ptá se Ježíše: “Pane, co mam dělat?”
Ježíš odpoví: “Sundej mě z kříže, sundej mě z kříže !!!!”
Kategorie:

Oblíbené vtipy