Stojí malý chlapeček na rohu a šlukuje, až se z něj kouří. Přistoupí k němu paní a povídá:
Copak by ti asi řekl tatínek, kdyby tě viděl kouřit? Chlapeček jen odsekne:
A copak by vám řekl váš starej, kdyby viděl, že na ulici obtěžujete cizího chlapa?
Kategorie:

Oblíbené vtipy