Jede takhle kněz ve vlaku a všimne si, že vedle něho sedí rabín: "Rabi, je to pravda, že vám vaše víra zakazuje jíst vepřové?" "Ano, otče, je to pravda". "A jen tak čistě mezi námi, už jste to někdy porušil?" "Musím se přiznat, že jsem jednou okusil slaninku." Jedou chvíli mlčky dál a pak se zeptá rabín kněze: "A je pravda, že vy duchovní máte ve vaší víře zapovězeno poznat ženu?" "Ano, to je pravda." "A upřímnost za upřímnost: Už jste to někdy porušil?" "Jak stojí Bůh nade mnou, přisahám, že ještě nikdy jsem takto nezhřešil." "No vidíte, to je mnohem lepší než slaninka."
Kategorie:

Oblíbené vtipy