Dítě se ptá tatínka: Tatí a byl si v rusku ?
Tatínek odpoví: Ano byl jsem v rusku.
Dítě smutně sklopí hlavičku a ptá se tatínka: A byl si v Černobilu ?
Tatínek odpoví: Ano byl jsem i v Černobilu.
A dítě sklopí i druhou hlavičku...
Kategorie:

Oblíbené vtipy