Milý Ježíšku, celý rok jsem byl hodný a nezlobil . . . .zarazí se a říká si, že Ježíšek to asi ví a škrtá . . .
Začal znovu . . . milý Ježíšku, celý rok jsem se pilně učil a chodil do školy. . . zarazí se a znovu škrtá . . Potřetí začne . . milý Ježíšku, celý rok jsem nic neukradl . . . Chvíle váhání . . . znovu škrtá a papír trhá. . . Dochází mu, že vlastně Ježíšek ví všechno, jak celý rok zlobil, kradl a nechodil do školy a že nejspíš od něho dostane asi pěkný hovno. Sklopí smutně hlavu a dlouze přemýšlí. Nakonec se sebere a jde do kostela. Když se vrátí, vytáhne z pod bundy sošku Panny Marie, postaví si ji na stůl
a začne psát znovu. Milý Ježíšku, chceš-li ještě někdy vidět svou maminku . . . . .
Kategorie:

Oblíbené vtipy