V letadle z Irska se octli vedle sebe mladá žena a kněz. Po nějaké chvíli se žena odvážila kněze oslovit:
"Otče, mohu vás poprosit o laskavost?"
"Ale jistě, dcero. Co pro vás mohu udělat?"
"No, víte, koupila jsem mamince k narozeninám drahý vysoušeč vlasů, prostě fén. Je ještě v krabici, Nevybalený. A beznadějně přesahuje limit osvobozený od cla.Takže oni mi jej určitě seberou. Mohl byste jej pronést prohlídkou? Třeba pod svým šatem?"
"Ach dcero, rád vám pomohu. Ale varuji vás: nebudu lhát!"
"Ale s vaší poctivou tváří, otče, nikdo se vás na nic ani nezeptá!"
Ujednáno.Po přistání došli k pultu, kněz před ženou. A už zaznělo:
"Otče, máte něco k proclení?"
"Od temene své hlavy až po pás nic."
"To je ale divná odpověď - a od pasu po podlahu?"
"Nu, úžasný přístroj, určený k tomu, aby dělal radost ženám, zatím však nepoužitý!"
"Kristepane, běžte otče. Další !!""
Kategorie:

Oblíbené vtipy