Policajt nachytá svého syna s cigaretou. "Koukej to zahodit, na kouření jsi ještě moc mladý!"
"Ale tati,", namítá synek, " ty jsi byl taky ve čtvrté třídě základky, když jsi začal kouřit!"
"To ano, synku, ale to už mi bylo sedmnáct!"
Kategorie:

Oblíbené vtipy