Pět chlapíků s basebalovými pálkami obstoupí cikána, podávají mu kostku od Člověče nezlob se a přikážou:
"Házej! Když hodíš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku, tak tě utlučeme!"
"A co když hodím šestku?"
"Ty neznáš člověče nezlob se? Tak hážeš kurva znova!!"

Kategorie:

Oblíbené vtipy