...prověřuje svatý Petr pana Jakuboviče:
Kde jste se narodil?
V Rakousko-Uhersku.
Kde jste žil?
V Maďarsku.
Kde jste se oženil?
V Česko-Slovensku.
Kde jste zemřel?
V Rusku.
Takové světoběžníky my nebereme!
Ale,Svatý Petře,já vám přísahám,
že jsem se z toho Mukačeva celý
život nehnul!
Kategorie:

Oblíbené vtipy