Tajní přišli Rabinovičovi prohledat byt.
"Víme, že něco schováváš. Dáš nám to sám, nebo to máme najít my?"
"Najděte si to sami", odpoví Rabinovič klidně.
Kluci prohledali celý byt, nic nenašli, ale na parketách si všimli něčeho podezřelého. 
"Ukážeš nám, co je pod parketami, nebo je máme vytrhat my?"
"Klidně je vytrhejte."
Vrhnou se s páčidly na parkety a během několika minut objeví  obrovskou rezavou matici, pevně přišroubovanou k podlaze. 
"No, odšroubuješ matici sám nebo to máme udělat my?"
"Klidně si ji odšroubujte."
S velkými obtížemi a za použití mnoha nadávek odšroubovali zrezivělou matici, pod ní se v podlaze objevila díra, a z ní se linulo světlo a velký rambajz.
"Co to sakra je??" diví se banda z KGB.
"Tam dole je koncertní sál Oděské filharmonie a na té matici visel lustr!"
Kategorie:

Oblíbené vtipy