Starý farmář vlastní velkou farmu, měl tam pěkný rybníček, piknikové stolky, hřiště. Jednoho večera se rozhodl jít k tomuto rybníčku, jen se podívat. A najednou, jak se k němu blížil zaslechl bujaré hlasy a smích. Došel k rybníku a viděl skupinku mladých žen, jak se tam koupou nahé. 

Dal jim lehce najevo svou přítomnost a všechny holky začaly vřískat a ustoupily do hlubší části rybníka. A jedna na něho volala: „My nevylezeme, my nevylezeme ven dokud neodejdete.“

A starý farmář odpověděl: „Já jsem sem nepřišel, abych se díval jak plavete nebo abych vás z vody vyháněl. Já jsem přišel pouze nakrmit své krokodýly.“

Kategorie:

Oblíbené vtipy