Po návratu ze školy se máma vyptává Honzy: „Jak dopadla písemka z matematiky? Kolik příkladů jsi máš špatně?“ 

„Jenom jeden.“ 

„Jen jeden? Z kolika?“ 

„Z deseti.“ 

„To vůbec není špatné... Devět příkladů máš správně!“ 

„Ne, ty jsem ani nezačal.“

Kategorie:

Oblíbené vtipy