Paní učitelka v šesté třídě trénuje s dětmi mluvnici.

„Tak děti, teď se budeme snažit sestavit věty, ve kterých jsou smysluplně užity slova ‚jelikož‘ a ‚pravděpodobně‘. Všichni pochopili? Tak začneme Kdo se hlásí? “

Mařenka: „Jelikož jsou dnes na obloze mraky, pravděpodobně bude odpoledne pršet.“

Učitelka: „Výborně. Další?“

Stázinka: „Jelikož tatínka propustili z práce, pravděpodobně nedostanu k narozeninám kolo.“

Učitelka: „Výborně! Je to sice smutné, ale perfektní příklad. Někdo jiný?“

Frantík: „Babička jde po chodbě a nese ruský noviny.“

Učitelka: „No a kde jsou ty slova co trénujeme?“

Frantík: „Jelikož neumí rusky, pravděpodobně se jde vysrat.“

Kategorie:

Oblíbené vtipy